รอก่อน! รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ‘สุริยะ’ เผยยังไม่บรรจุในนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ

รอก่อน! รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ‘สุริยะ’ เผยยังไม่บรรจุในนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ

"สุริยะ" เผยรัฐบาลยังไม่บรรจุ "นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย" ไว้ในนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ ชี้มีโครงการอื่นที่รอใช้งบประมาณและเร่งด่วนกว่า เล็งลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มระบบราง เดินหน้าแลนด์บริดจ์ต่อ

ความคืบหน้าของนโยบายรถไฟฟ้าในกทม. 20 บาทตลอดสายที่ใช้วงเงินงบประมาณ 4 หมื่นล้านบาทที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ล่าสุดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงนโยบาย รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ว่า นโยบายรถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย จะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้า

รอก่อน! รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ‘สุริยะ’ เผยยังไม่บรรจุในนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ

“ตอนนี้นโยบายของทางพรรคเพื่อไทย เรื่องรถไฟฟ้า กทม. 20 บาท ตอนนี้ไม่ใช่เร่งด่วน แม้ว่าต้องการทำแต่มีปัญหาเรื่องนโยบายอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากกว่า ต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อน น่าจะไม่เกิน 2 ปี เราจะผลักดันเพื่อนโยบายนี้ให้เป้นรูปธรรมให้ได้”

สำหรับการโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าต่อไปเพราะเป็นนโยบายที่ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศจาก 15% ให้เหลือประมาณ 9 %ได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนั้นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ แลนด์บริดจ์ ให้เกิดความต่อเนื่องหรือไม่ นั้น นายสุริยะ ยอมรับว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมสานต่อโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ำกับทางราง

 

 

“นโยบายส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็นนโยบายหลัก ๆ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมาก ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลจึงต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยลดต้นทุน ไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบัน”

ขณะที่การผลักดันโครงการลงทุนทั้งหมดนั้น ขณะนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า อะไรที่ทำได้ตามกรอบก็ดำเนินการทันที ส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ก็ต้องรอ โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดำเนินโครงการ แต่ในด้านการผลักดันเงินลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น กระทรวงคมนาคม ก็พร้อมเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแรก เพื่อให้เกิดเงินลงทุนไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ