ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ก.ย. 66 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ก.ย. 66 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 4 ก.ย. 66 อัปเดต "ราคาน้ำมัน" ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก และ เชลล์

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (4 ก.ย. 66) "อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด" วันที่ 3 ก.ย. 66 ณ เวลา 17.30 น. เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566" ราคาน้ำมันเบนซิน, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มขยับ ดังนี้

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (4 ก.ย. 66) ปตท. อัปเดตล่าสุด วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 17:30 น.

 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.08 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 47.14 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.04 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (4 ก.ย. 66) บางจาก อัปเดตล่าสุด วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 17:30 น.

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 49.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ก.ย. 66 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (4 ก.ย. 66) เชลล์ (Shell) อัปเดตล่าสุด วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 17:30 น.

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.05 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร