“พาณิชย์นครศรีธรรมราช” ยันช่วยชาวสวนมังคุดประสานผู้ประกอบการซื้อเต็มสูบ

“พาณิชย์นครศรีธรรมราช” ยันช่วยชาวสวนมังคุดประสานผู้ประกอบการซื้อเต็มสูบ

“พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช” เช็กข้อเท็จจริงทันที หลังมีกระแสข่าวชาวสวนนำมังคุดมาเทที่หน้าอำเภอพรหมคีรี พบกลุ่มที่นำมาเท ไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานใด คาดแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยันไม่ได้ทอดทิ้ง มีมาตรการดูแลต่อเนื่อง ล่าสุดผลผลิตออกแล้ว 70%

นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวเกษตรกรชาวสวนมังคุดอำเภอพรหมคีรี บรรทุกมังคุดมาเททิ้งหน้าอำเภอพรหมคีรี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากราคามังคุดตกต่ำเหลือกิโลกรัม (กก.) ละ 5 บาท ว่า จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มผู้เรียกร้อง ไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้แก่หน่วยงานใด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ เมื่อราคามังคุดตกต่ำ และทราบข้อเท็จจริงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นเกษตรกรชาวสวนมังคุด และมังคุดที่นำมาเท เป็นมังคุดขนาดเล็ก ไม่ได้คุณภาพ บางส่วนไม่สามารถบริโภคได้

“พาณิชย์นครศรีธรรมราช” ยันช่วยชาวสวนมังคุดประสานผู้ประกอบการซื้อเต็มสูบ

ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ราคารับซื้อมังคุดของกลุ่มประมูลและจุดรับซื้อทั่วไป ณ วันที่ 1 ก.ย.2566 เกรดมันใหญ่ ราคา 33-37 บาทต่อกก. เกรดมันเล็ก ราคา 23-27 บาทต่อกก. เกรดผิวกาก/ผิวลาย ราคา 20 บาทต่อกก. และเกรดตกไซต์/ผิวดำ ราคา 15-17 บาท/กก. และราคาซื้อขาย ณ จุดรับซื้อทั่วไป เกรดมันรวม ราคา 25-30 บาท เกรดคละ 13-20 บาท

ราคามังคุดขึ้นอยู่กับคุณภาพผลผลิต ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งเพื่อทำมังคุดคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และนำผลผลิตมารวมเพื่อใช้ระบบประมูล จะทำให้มีการแข่งขันด้านราคา และเพิ่มอำนาจการต่อรองทำให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับผลผลิตมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในช่วงปลายฤดู ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและมีผลกระทบจากฝนตกในพื้นที่ จึงมีเนื้อแก้วและยางไหลร่วมด้วย ส่งผลให้คุณภาพและราคาลดลง”นางประไพกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอ และชั่งตวงวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดในการรับซื้อมังคุดจากเกษตรกร จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดฤดูกาลมีจำนวน 43,533 ตัน ออกสู่ตลาดแล้วจำนวน 30,500 ตัน หรือร้อยละ 70 ที่เหลือยังคงทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณผลผลิตมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21-31 ส.ค.2566 มีปริมาณ 6,500 กว่าตัน โดยที่ผ่านมา กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก รับซื้อผลผตจากกลุ่มประมูลมังคุดคุณภาพ และจากเกษตรกรโดยตรง ไปเปิดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร ผ่านรถโมบายพาณิชย์ จำนวนทั้งหมด 100 จุด และต่างจังหวัดอีก 120 จุด รวม 220 จุด ปริมาณ 1,100 ตัน และล่าสุดเหลือมังคุดรุ่นที่ 2 อีกประมาณ 20,000 ตันเศษ ซึ่งจะช่วยเร่งระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป