'เงินดิจิทัล' กระตุ้นกำลังซื้อได้จริง?

ของแพง กำลังซื้อหด โจทย์ใหญ่รัฐบาลใหม่ เร่งกระตุ้นการใช้จ่าย ด้านพรรคเพื่อไทยย้ำหากได้เป็นรัฐบาล พร้อมเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เอกชนมองอย่างไร จะกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงหรือไม่? คุยกับ นายกสมาคมค้าส่ง - ปลีกไทย สมชาย พรรัตนเจริญ

ของแพง กำลังซื้อหด โจทย์ใหญ่รัฐบาลใหม่ เร่งกระตุ้นการใช้จ่าย ด้านพรรคเพื่อไทยย้ำหากได้เป็นรัฐบาล พร้อมเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เอกชนมองอย่างไร จะกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงหรือไม่? คุยกับ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย สมชาย พรรัตนเจริญ

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์