'กรมทางหลวง' กางแผนลงทุนมอเตอร์เวย์ 1.45 แสนล้าน เสนอรัฐบาลใหม่

'กรมทางหลวง' กางแผนลงทุนมอเตอร์เวย์ 1.45 แสนล้าน เสนอรัฐบาลใหม่

“กรมทางหลวง” รับโครงการลงทุนสะดุดรอรัฐบาลใหม่ เตรียมชงแผนลงทุน 4 โครงการมอเตอร์เวย์ กระตุ้นเม็ดเงินกว่า 1.45 แสนล้านบาท ประเดิม “บางขุนเทียน - บางบัวทอง” คาดเปิดประมูลกลางปีหน้า

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทล.อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่พิจารณาอนุมัติ เบื้องต้นมีจำนวน 4 โครงการที่มีศักยภาพและมีความพร้อม วงเงินลงทุนรวมกว่า 1.45 แสนล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) หรือ M9 ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ 35.85 กิโลเมตร วงเงิน 56,035 ล้านบาท ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ PPP แล้ว โดยหากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนประกาศเชิญชวนเอกชนให้เอกชนร่วมลงทุนภายในกลางปี 2567

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าว ทล.จะเสนอขอความเห็นชอบหลักการเพื่อขอใช้แหล่งเงินกู้ โดยหากผ่านการเห็นชอบก็จะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ทันที โดยประเมินว่าขั้นตอนคัดเลือกเอกชนจะแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2568 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี จึงคาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการปี 2572

2.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) หรือ M9 ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ระยะทาง 34.1 กิโลเมตร วงเงินลงทุนก่อสร้าง 15,260 ล้านบาท เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ทล.จะเสนอขอใช้แหล่งเงินกู้เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานโยธา หากผ่านการเห็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประมูล คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลและดำเนินการก่อสร้างภายในปลายปี 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่วนงานติดตั้งระบบและบำรุงรักษา เบื้องต้น ทล.จะใช้งบประมาณจากกองทุนมอเตอร์เวย์ฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเอง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2572 

3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) ระยะทาง 22 กิโลเมตร วงเงินค่าลงทุนก่อสร้าง 31,358 ล้านบาท (ค่างานโยธา 30,125 ล้านบาท ค่าเวนคืน 78 ล้านบาท ค่างานระบบ 1,155 ล้านบาท ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ PPP แล้ว โดยโครงการจะใช้รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP Gross Cost) โดย ทล.จะเป็นผู้ลงทุนการก่อสร้างงานโยธาและจ้างเอกชนบริหารจัดการ อายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งโครงการฯนี้กรมฯจะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและ ครม. ชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบด้วยเช่นกัน

4.โครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ (M8) ระยะทาง 109 กิโลเมตร ทล. จะเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติก่อสร้างช่วงแรก ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงนครชัยศรี-ปากท่อ ระยะทาง 61 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 43,227 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 29,156 ล้านบาท ค่างานระบบ 1,783 ล้านบาท และค่าเวนคืน 12,287 ล้านบาท โดยปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างเสนอแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571)

ทั้งนี้ หาก ครม. พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะเริ่มจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมทั้งเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนต่อไป โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีแล้วเสร็จ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ทล. มีแผนจะเสนอโครงการลงทุนมอเตอร์เวย์ 4 โครงการ เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. แต่ภาพรวมต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากมีการยุบสภาและเข้าสู่ขั้นตอนเลือกตั้งใหม่ ทำให้โครงการลงทุนที่มีผลผูกพันต่อเนื่องจำเป็นต้องชะลอออกไปก่อน และทำให้โครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ทั้ง 4 โครงการนี้ล่าช้า ซึ่งขณะนี้ก็จำเป็นต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญทางการลงทุน