ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 5 ก.ค.66 อัปเดตจาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 5 ก.ค.66 อัปเดตจาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

"ราคาน้ำมันวันนี้" อัปเดตวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กที่นี่ เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง

"ราคาน้ำมันวันนี้" ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. "ราคาน้ำมันล่าสุด" เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT

"ราคาน้ำมัน" เบนซิน,แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก ,  เชลล์ และ PT มีดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 38.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.84 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 5 ก.ค.66 อัปเดตจาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 39.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร