เปิดแฟ้ม ครม.6ก.ค.รับทราบผลเลือกประธานสภา- พาณิชย์ของบฯจัดการสต็อกปาล์ม

เปิดแฟ้ม ครม.6ก.ค.รับทราบผลเลือกประธานสภา- พาณิชย์ของบฯจัดการสต็อกปาล์ม

ครม.รับทราบรายงานจากเลขาธิการสภาฯเรื่องการเลือกประธานสภา-รองประธานสภา พาณิชย์ของบฯเพิ่มจัดทำโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยการประชุม ครม.วันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมีการเลือกประธาน และรองประธานสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในวันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะนำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธาน และรองประธานสภาซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุมสภาหรือการทำงานฝ่านนิติบัญญัติมารายงานให้ ครม.ทราบ ประกอบไปด้วย  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

โดยก่อนหน้านี้พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวแสดงความยินดีในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภาได้เรียบร้อยตามกระบวนประชาธิปไตยขอให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว

            

 สำหรับวาระพื่อพิจารณา ที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติงบกลาง สำหรับเบิกจ่ายโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหาร จัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม งวดที่ 3 และงวดสุดท้าย

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เสนอขอรับจัดสรรงบกลาง สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลลากรภาครัฐ ของสำนักงาน กสม.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เพิ่มเติม)

สำหรับวาระเพื่อทราบได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. ....

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ.2566  กระทรวงมหาดไทย เสนอการนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กพม.) เสนอการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีสำนักงาน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ กพม.