ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเลิกให้บริการ SCB Easy Net มีผลตั้งแต่ 14 ก.ค.66 เป็นต้นไป

ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเลิกให้บริการ SCB Easy Net มีผลตั้งแต่ 14 ก.ค.66 เป็นต้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งยกเลิกการให้บริการ SCB EASY NET ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป พร้อมตอบข้อสงสัย แนะลูกค้าย้ายมาใช้ SCB Easy App

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ธนาคารไทยพาณิชย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ SCB Thailand  โดยระบุว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ SCB EASY NET (ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง) ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนมาใช้บริการ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SCB EASY App (แอพพลิชั่นทางการเงินบนสมาร์ทโฟน) ซึ่งเป็นระบบที่มีความทันสมัย และปลอดภัยยิ่งกว่า

สำหรับผู้ใช้ SCB EASY NET ที่มีการทำรายการโอนเงิน และจ่ายบิลล่วงหน้า (Schedule Transfer & Bill Payment) ไว้ ซึ่งกำหนดให้รายการมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารขอให้ลูกค้าทำรายการใหม่อีกครั้งผ่าน SCB EASY App แต่สำหรับลูกค้าที่เคยสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ (Direct Debit) ผ่าน SCB EASY NET ไว้ บริการดังกล่าวจะยังมีผลใช้บังคับอยู่

ในมุมของการให้บริการ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการ และทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่าน SCB EASY App ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน, ชำระบิล, ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ, ตรวจสอบรายการธุรกรรมล่าสุด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งธนาคารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวแอพพลิเคชั่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานทุกคน

สำหรับลูกค้า SCB EASY NET ที่ยังไม่เคยใช้บริการ หรือทำธุรกรรมผ่าน SCB EASY App สามารถดาวน์โหลด SCB EASY App ได้ด้วยตนเอง ผ่าน App Store และ Play Store 

ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Call Center โทร 0-2777-7777 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง”

ขณะที่เว็บไซต์ของธนาคารระบุว่า ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการขอเอกสารหน้าบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) และบริการขอเอกสารหนังสือรับรองการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท SSF และ RMF จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเลิกให้บริการ SCB Easy Net มีผลตั้งแต่ 14 ก.ค.66 เป็นต้นไป

 

 • ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกบริการ SCB EASY NET

1. ทำไมธนาคารจึงต้องยุติการให้บริการ SCB EASY NET

เนื่องด้วยระบบ SCB EASY NET มีข้อจำกัดบางประการ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาเมนูการให้บริการและระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าได้ ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องยุติการให้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว โดยขอแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้บริการผ่าน SCB EASY App แทน ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการที่มีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนทำธุรกรรม การตั้ง PIN ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น

2. หากยกเลิกบริการ SCB EASY NET แล้วจะสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการการทำธุรกรรมของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านช่องทาง SCB EASY App , สาขา และ ตู้ ATM ของธนาคาร
หากลูกค้าต้องการทำธุรกรรมด้วยความสะดวกสบายด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด SCB EASY App ได้ตามวิธีดังนี้

 • ลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนเป็นระบบงาน iOS เช่น iPhone
 • โดยเข้าไปที่ App store > ค้นหา > พิมพ์คำว่า "SCB EASY" > เลือก > และเข้าไปที่ SCB EASY App และ สามารถทำตามขั้นตอนบน SCB EASY App ได้เลย
 • ลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนเป็นระบบงาน Andriod เช่น Samsung, Oppo และอื่นๆ โดยวิธีการดังนี้
 • เข้าไปที่ google play store > ค้นหา > พิมพ์คำว่า "SCB EASY" > "ติดตั้ง" > และเข้าไปที่ EASY App และ สามารถทำตามขั้นตอนบน EASY App ได้เลย
 • ลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนเป็นระบบงาน Huawei เช่น Huawei เข้าไปที่ Huawei App gallery > ค้นหา > พิมพ์คำว่า "SCB EASY" > ดาวน์โหลด > และเข้าไปที่ EASY App และ สามารถทำตามขั้นตอนบน SCB EASY App ได้เลย

3. สมัคร SCB EASY App ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
 • บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
 • หมายเลขบัญชีเงินฝากและ/หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบยอด และจัดการบัญชีผ่าน SCB EASY App)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเลิกให้บริการ SCB Easy Net มีผลตั้งแต่ 14 ก.ค.66 เป็นต้นไป

4. ลูกค้ามีการตั้งรายการล่วงหน้า (Schedule transfer) ผ่าน SCB EASY NET เมื่อยุติการให้บริการแล้ว คำสั่งนี้จะยังอยู่หรือไม่

สำหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง SCB EASY NET ที่มีการทำรายการโอนเงินและจ่ายบิลล่วงหน้า (Schedule Transfer & Bill Payment) ไว้ซึ่งกำหนดให้รายการมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ขอให้ลูกค้าทำรายการใหม่ผ่าน SCB EASY App ต่อไป

5. ลูกค้าสมัครบริการ Direct Debit ผ่าน EASY NET เมื่อยุติการให้บริการแล้ว คำสั่งนี้จะยังอยู่หรือไม่

สำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ (Direct Debit) ที่ลูกค้าได้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง SCB EASY NET ไว้จะยังมีผลใช้บังคับอยู่ หากลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกบริการสามารถแจ้งได้ที่ บริษัทผู้รับชำระเงิน (Biller) ที่ลูกค้าได้ทำรายการไว้ได้โดยตรง

6. หากต้องการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ International Transfer สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

สามารถโอนเงินไปยังธนาคารใน 12 ประเทศ รวม 4 สกุลเงิน ผ่าน SCB EASY App โดยเข้าไปที่

 • กดเมนู "ธุรกรรมของฉัน"
 • โอนเงินต่างประเทศ"
 • เลือกประเทศของผู้รับเงินปลายทาง
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

ปัจุบันค่าธรรมเนียมบริการ 199 บาท/ครั้ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th)

 • สกุลเงินที่สามารถใช้บริการบน SCB EASY App ดังนี้
 • ประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร) สกุลเงิน GBP
 • ประเทศสิงคโปร์ สกุลเงิน SGD
 • กลุ่มประเทศยูโร (ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สเปน, เนเธอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, ออสเตรีย, เบลเยียม, โปรตุเกส) สกุลเงิน EUR
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา สกุลเงิน USD

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

7.ตรวจสอบข้อมูลหรือทำธุรกรรม บัญชีร่วม, บัญชี "และ/หรือ", บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย" ผ่านช่องทางใดบ้าง

สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือทำธุรกรรมของบัญชีร่วม, บัญชี "และ/หรือ", บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย" ได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ