เช็ค 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 9 มิ.ย.2566 จาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็ค 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 9 มิ.ย.2566 จาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็ค 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 9 มิถุนายน 2566 ราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มเช้าวันนี้ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

เช็ค 'ราคาน้ำมันวันนี้' ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ เวลา 07.00 น. 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มเช้าวันนี้ ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT

'ราคาน้ำมันล่าสุด' จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้ (ราคายังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เช็ค 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 9 มิ.ย.2566 จาก 4 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.54 บาท/ลิตร