ดีบุก เมตริกตันละ 912,530.00 ทองคำ กรัมละ 2,187.53

ดีบุก	เมตริกตันละ 912,530.00  ทองคำ กรัมละ 2,187.53

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 912,530.00  ทองคำ กรัมละ 2,187.53