อัปเดตตั้งรัฐบาล - เปิดตัว 5 คณะทำงานชุดใหม่

อัปเดตความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคร่วมประกาศตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 5 ชุด เดินหน้าปราบส่วย - แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน - ลดความเหลื่อมล้ำ เจาะลึกรายละเอียดกับ พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

อัปเดตความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคร่วมประกาศตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 5 ชุด เดินหน้าปราบส่วย - แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน - ลดความเหลื่อมล้ำ เจาะลึกรายละเอียดกับ พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์