อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 5 มิถุนายน 2566 กลุ่มเบนซิน ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 5 มิถุนายน 2566 กลุ่มเบนซิน ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 5 มิถุนายน 2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดตจาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ เวลา 07.00 น. 'ราคาน้ำมัน' เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT

'ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด' จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT ราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 5 มิถุนายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 5 มิถุนายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 45.74 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 5 มิถุนายน 2566 กลุ่มเบนซิน ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 5 มิถุนายน 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 5 มิถุนายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.94 บาท/ลิตร