ดีบุก เมตริกตันละ 881,610.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,720.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 881,610.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,720.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 881,610.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,720.00