‘พิธา’ ถกหอการค้าฯ เคลียร์ปมค่าแรงขั้นต่ำ

จับตาการประชุมระหว่างหอการค้าไทยกับพรรคก้าวไกล นำโดยพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน หารือประเด็นเศรษฐกิจเร่งด่วน หาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงโครงสร้างค่าไฟฟ้า-พลังงาน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ พรรคก้าวไกลจะเข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน โดยหอการค้าฯ ได้เตรียมประเด็นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ทั้งแนวทางการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ที่ภาคเอกชนเห็นด้วย แต่ยังกังวลเรื่องกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณว่าจะล่าช้าและจัดทำได้ทันในปีนี้หรือไม่ เพราะจะกระทบต่อเม็ดเงินที่ควรจะกระจายลงสู่แผนงานโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่พรรคก้าวไกลได้เสนอเป็นนโยบายหลักไว้ 450 บาท/วัน ว่าในมุมมองของหอการค้าฯ มีความคิดเห็นและมีแนวทางต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร เพราะในช่วงที่ผ่านมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง

และประเด็นการปรับโครงสร้างต้นทุนค่าพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ที่หอการค้าฯ เตรียมหารือและเสนอแนวทางเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ และค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้

นอกจากนี้ จะพูดคุยเกี่ยวข้องกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การขับเคลื่อน EEC เพื่อดึงดูดการลงทุน การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกนักลงทุนจากต่างประเทศ การค้าชายแดนและค้าผ่านแดน การส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหาร และ BCG & ESG การสนับสนุนผู้ประกอบการ และ Startup ไทยด้านนวัตกรรม ข้อเสนอของสมาคมการค้า และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ขณะที่ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล ระบุว่าความท้าทายของเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องเร่งแก้ไข แม้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว แต่หลายฝ่ายยังมีข้อกังวลถึงความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วหรือไม่ จึงอยาก
ให้ทุกฝ่ายสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เกิดความราบรื่น อยากให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจและกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว