รฟม.ถกร่วม EBM เตรียมความพร้อมก่อนเปิด 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง'

รฟม.ถกร่วม EBM เตรียมความพร้อมก่อนเปิด 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง'

รฟม.นัดถกร่วม EBM ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการประชาชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยระบุว่า ขณะนี้ รฟม.ได้แจ้งให้ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน เร่งดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของวิศวกรอิสระ (ICE) เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้สามารถจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบตามคู่มือปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยเร็วที่สุด

หลังจากนั้น รฟม. จึงจะอนุมัติให้ผู้รับสัมปทานเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง อย่างเต็มรูปแบบ (Full Operation) เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ รฟม. ขอยืนยันว่า การกำกับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟฟ้านั้น เป็นหัวใจสำคัญและความรับผิดชอบโดยตรงของ รฟม. ที่ไม่อาจละเลยได้

สำหรับข้อเสนอจากผู้รับสัมปทาน ที่จะให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไปนั้น ในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) รฟม. ได้เชิญผู้รับสัมปทานมาร่วมหารือเป็นการเร่งด่วนในรายละเอียดต่างๆ อาทิ ระยะเวลาทดสอบ และช่วงสถานีที่จะพร้อมให้บริการ ฯลฯ พร้อมทั้งกำชับผู้รับสัมปทานจัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถให้คำแนะนำ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วม Trial Run ได้อย่างเต็มที่ โดยเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจน รฟม. จะประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ รับทราบโดยทันที

สำหรับเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จดทะเบียนดำเนินงานภายใต้บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)