'ราคาน้ำมันวันนี้' 27 พ.ค.2566 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

'ราคาน้ำมันวันนี้' 27 พ.ค.2566 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด 27 พ.ค.2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลยที่นี่

'ราคาน้ำมันวันนี้' 27 พฤษภาคม 2566 อัปเดตล่าสุด ณ เวลา 07.00 น. ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT

สำหรับ 'ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด' จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น มีดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.54 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

'ราคาน้ำมันวันนี้' 27 พ.ค.2566 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

'ราคาน้ำมันวันนี้' 27 พ.ค.2566 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กที่นี่

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.74 บาท/ลิตร