ดีบุก เมตริกตันละ 858,360.00 สังกะสี เมตริกตันละ 77,210.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 858,360.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 77,210.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 858,360.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 77,210.00