อีอีซี มั่นใจ รฟท. ส่งมอบพื้นที่ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ภายในต.ค.66

อีอีซี มั่นใจ รฟท. ส่งมอบพื้นที่ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ภายในต.ค.66

อีอีซี เชื่อมั่น รฟท.เผยความคืบหน้าส่งมอบพื้นที่ให้โครงการไฮปรีดเทรนเชื่อมสามสนามบินได้ ภายในเดือน ต.ค.นี้ ระบุเจรจาแก้ไขสัญญามีความคืบหน้า

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก ของ อีอีซี ว่า ขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้กับเอกชนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยส่วนแรกได้ส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา เรียบร้อยแล้ว ส่วนช่วงพญาไท - บางซื่อ ปัจจุบันอยู่ในช่วงรื้อย้ายท่อน้ำมัน ซึ่งคาดว่าพื้นที่โครงการฯ พร้อมส่งมอบให้เอกชนครบทั้งหมด ภายในเดือน ต.ค. และคาดว่าภายในปี 2566 จะสามารถแจ้งให้เอกชนเริ่มการก่อสร้าง (Notice to Proceed: NTP) 

"สำหรับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 และปัญหาความขัดแย้งในประเทศรัสเซีย ยูเครนขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาแก้ไขปัญหา และมีความคืบหน้าเป็นลำดับ"

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ การพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำ ในพื้นที่มักกะสันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และครม. ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำพื้นที่ดังกล่าว 

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 ที่เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงความจุของบึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จากเดิม 12,800 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นอีก 17,250 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 30,050 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากมติ ครม. ดังกล่าว จะช่วยแสดงให้เห็นถึงการเดินหน้าพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการปรับปรุงความจุของบึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากรดังกล่าว บริษัท เอเชียเอรา วัน จำกัด ซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำของบึงข้างโรงพยาบาล ระบบระบายน้ำเพิ่มเติมการขุดลอกคลอง และการก่อสร้างแนวคลองระบายน้ำใหม่เชื่อมบึงมักกะสันความยาวประมาณ 250 เมตร ซึ่งจะช่วยให้ในพื้นที่ฯ มีปริมาตรกักเก็บน้ำมากขึ้น และระบบระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น