ธอส.เผยสินเชื่อที่อยู่อาศัย​ผู้ประกันตน เต็มกรอบวงเงินแล้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุ​ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มีผู้ประกันตนให้ความสนใจ และยื่นกู้ขอสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุ​ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มีผู้ประกันตนให้ความสนใจ และยื่นกู้ขอสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้ว ธอส. จึงขอปิดรับเรื่องการยื่นขอสินเชื่อดังกล่าว ส่วนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ยังสามารถมาดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาได้ตามขั้นตอนปกติ 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์