'd-station' สานฝันธุรกิจยุคใหม่ เคลื่อนเศรษฐกิจ– สังคมดิจิทัลท้องถิ่น

'd-station' สานฝันธุรกิจยุคใหม่ เคลื่อนเศรษฐกิจ– สังคมดิจิทัลท้องถิ่น

"ดีป้า" เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - สังคมท้องถิ่นระดับดิจิทัล ผุด "d-station' ร่วมสานฝันผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ให้เป็นจริง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเรามองว่า การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับท้องถิ่นนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยอย่างยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในแต่ละพื้นที่ของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เราพบว่าระดับท้องถิ่นยังมีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในพื้นที่โดยรอบได้ แต่ในทางกลับกัน คนกลุ่มนี้ยังต้องแบกรับต้นทุนสำหรับการลงทุนในระยะเริ่มต้น และด้วยเหตุนี้ depa จึงเปิดตัว “d-station” กลไกส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ซึ่ง d-station จะเป็นเพื่อนแท้ที่พร้อมแบกรับความเสี่ยง พูดคุยให้คำปรึกษา และร่วมทลายกำแพงอุปสรรคที่ผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องเผชิญ

เราเชื่อว่า การกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับท้องถิ่นนั้นจะต้องอาศัยความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้ที่มีใจรักบ้านเกิด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ หรือที่เราเรียกว่า Digi-preneur

ดังนั้น d-station จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ซึ่ง depa เราพร้อมที่จะเป็นกำลังเสริมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยระยะเริ่มต้น d-station จะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระยอง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องมีแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงมีอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ต้องการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน d-station อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากการเปิดรับสมัครครั้งที่ 1 และเตรียมเปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เร็ว ๆ นี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th/depafundหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2026 2333 ต่อ 1236 นายภานุวัฒน์ กรีติโชติวัฒนา นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa พร้อมติดตามข่าวสารผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของเรา ไม่ว่าจะเป็นwww.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand