'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด เช้าวันที่ 25 พ.ค.2566 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด เช้าวันที่ 25 พ.ค.2566 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุดเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ระกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) และ PT

'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. อัปเดต กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) และ PT ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.04 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุด เช้าวันที่ 25 พ.ค.2566 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.34 บาท/ลิตร