ตรวจเครดิตบูโรผ่าน “เป๋าตังเปย์” ได้แล้ว

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง ผ่าน “เป๋าตังเปย์”

 
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง ผ่าน “เป๋าตังเปย์” บนแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง ครบทุกข้อมูลสินเชื่อ ทุกสถานะบัญชี  ป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน   เลือกรับรายงานทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง หรือรับผลทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ  ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัล

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์