ทช.หนุนท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเช็กอิน สถานที่ไฮไลต์ชื่อดัง “แกรนด์แคนยอนแดนอีสาน”หรือ“สามพันโบก” หนึ่งเดียวในประเทศ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเช็กอิน สถานที่ไฮไลต์ชื่อดัง “แกรนด์แคนยอนแดนอีสาน”หรือ“สามพันโบก” หนึ่งเดียวในประเทศ โดยใช้การเดินทางผ่านถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4090 จ.อุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เป็นที่รู้จักสู่ระดับสากล เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์