PM 2.5 ฉุด ‘ท่องเที่ยว’ โรงแรมจี้รัฐเร่งแก้

ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลใหม่คือต้องการให้ตระหนักว่าแม้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัว 70% เทียบปี 2562 แต่ในเชิงธุรกิจยังไม่ถือว่าฟื้นตัวมากนัก

นายกสมาคมโรงแรมไทย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ระบุ ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลใหม่คือต้องการให้ตระหนักว่าแม้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัว 70% เทียบปี 2562 แต่ในเชิงธุรกิจยังไม่ถือว่าฟื้นตัวมากนัก หลังประสบปัญหาการเงินมาตลอด 3 ปีนับตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทั้งยังเผชิญปัญหาอื่นๆ ซ้ำเติม โดยเฉพาะต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับสูงขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ผู้ประกอบการกังวลอย่างมาก อาทิ ต้นทุนค่าไฟ ต้นทุนค่าจ้างพนักงานสูงขึ้นในช่วงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว

“อีกปัญหาสำคัญที่อยากฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ คือปัญหา PM 2.5 เพราะปีนี้เห็นผลกระทบชัดเจนมาก แม้ยอดยกเลิกการจองห้องพักจะมีไม่มาก แต่ยอดจองห้องพักเข้ามาใหม่ก็มีไม่มากเช่นกัน หรือเช็กอินแล้วเช็กเอาต์ออกไปเลยก็มี โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ควรเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหา”

ขณะที่แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลักเข้าไทย เติบโตสู่ระดับ 60-80 ล้านคนต่อปีในอนาคต เพิ่มจากปี 2562 ที่มีเกือบ 40 ล้านคน สมาคมฯ ต้องการเห็นรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม กับขีดความสามารถในการรองรับ เช่น ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าสถานที่ลดการกระจุกตัว ควบคู่กับการกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองมากขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เนื่องจากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ต้องปรับปรุงกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขอนามัยและระบบความปลอดภัยของสถานที่พัก การทำให้โรงแรมที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เข้ามาอยู่ในกรอบของการเสียภาษีด้วย

“เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางให้เอกชนเป็นคนนำ แล้วรัฐบาลเป็นคนสนับสนุน โดยอยากให้เอกชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของภาคท่องเที่ยว”