ส.ค.นี้ เปิดประตูสู่ ‘เกาะสุไหงมูโซ๊ะ’ ทช.เผยคืบหน้าสะพานเชื่อมแผ่นดิน

ส.ค.นี้ เปิดประตูสู่ ‘เกาะสุไหงมูโซ๊ะ’ ทช.เผยคืบหน้าสะพานเชื่อมแผ่นดิน

กรมทางหลวงชนบทเปิดความคืบหน้าสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อม “เกาะสุไหงมูโซ๊ะ” สู่แผ่นดินใหญ่ แล้วเสร็จกว่า 90% เตรียมเปิดประตูหนุนการเดินทางและการท่องเที่ยว ส.ค.นี้

Key Points

  • ทช.เปิดภาพสร้างสะพานข้ามคลองดู คืบหน้า 90%
  • เตรียมเปิดใช้งาน ส.ค.นี้ เชื่อมเกาะสุไหงมูโซ๊ะ
  • เชื่อหนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งใหม่

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการเดินทาง สนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการประมงในพื้นที่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งประตูเปิดโอกาสทางการท่องเที่ยว สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยที่ชื่อว่า “เกาะสุไหงมูโซ๊ะ”

โดยเกาะแห่งนี้ แม้ว่าจะยังไม่คุ้นหูสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะที่ไม่มีสะพานเชื่อมต่อการเดินทางจากแผ่นดินใหญ่ ทำให้ยังไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก แต่เกาะสุไหงมูโซ๊ะ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว เพราะพื้นที่แห่งนี้ยังคงธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์แบบ มีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับโลมาสีชมพูด้วย

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท (ทช.) อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูลเพื่อเชื่อมหมู่บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ซึ่งเป็นพื้นที่บนเกาะ ให้สามารถเดินทางเชื่อมกับฝั่งแผ่นดินใหญ่บริเวณบ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างไปแล้วกว่า 90%

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก การติดตั้งราวสะพาน ผนังบนราวสะพาน เสาไฟฟ้าแสงสว่างและการเตรียมติดตั้งท่อระบายน้ำบนสะพาน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ส.ค. 2566 นี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ สนับสนุนเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ดังกล่าว และยังเปิดโอกาสทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าใจอีกด้วย

สำหรับจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างโครงการเชื่อมเกาะสุไหงมูโซ๊ะกับแผ่นดินใหญ่นั้น เกิดจากจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบากมายาวนานกว่า 30 ปี

ส.ค.นี้ เปิดประตูสู่ ‘เกาะสุไหงมูโซ๊ะ’ ทช.เผยคืบหน้าสะพานเชื่อมแผ่นดิน

เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก จังหวัดสตูลจึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ

โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบ จากนั้นในปี 2563 ทช. จึงได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีจุดเริ่มต้นของโครงการจากแยกทางหลวงชนบทสาย สต.3018 จังหวัดสตูล กม.ที่ 18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ)

โดยก่อสร้างเป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ ระยะทางรวม 3,062 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 291 ล้านบาท