เปิดแฟ้ม ครม. 2 พ.ค.ชงขอมติเห็นชอบ ช่วยค่าไฟ 1.1 หมืนล้าน ส่งกกต.พิจารณาใหม่

เปิดแฟ้ม ครม. 2 พ.ค.ชงขอมติเห็นชอบ ช่วยค่าไฟ 1.1 หมืนล้าน ส่งกกต.พิจารณาใหม่

ลุ้นครม.เคาะอีกรอบฯงบช่วยค่าไฟแพง 1.1 หมื่นล้าน หลัง กตต.ตีกลับ ชี้ให้เปลี่ยนมติจากเพื่อทราบ เป็นเห็นชอบ ลดแรงเสียดทานให้ กกต.พิจารณา คาดเร่งส่ง กกต.อีกรอบ กระทรวงแรงงานส่งรายงานแนวทางการพัฒนาแรงงานไทยหลังยุคโควิด คลัง เสนอร่างกฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรัฐ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (2 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยวาระการพิจารณาที่สำคัญต้องจับตาวาระที่กระทรวงพลังงานจะเสนอของบกลางฯรายการสำรองฉุกเฉินกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2566 เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยเป็นการเสนอเข้ามาให้ ครม.พิจารณาอีกรอบหลังจากที่สัปดาห์ก่อน ครม.เพียงแค่รับทราบรายงานการช่วยเหลือประชาชนในการบรรภาระค่าไฟฟ้า

ในการช่วยเหลือประชาชน 2 มาตรการ ทั้งการลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ให้กับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย และมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ 150 บาท ในเดือน พ.ค.วงเงิน 1.12 หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ ครม.ส่งเรื่องไปพิจารณาใหม่ ซึ่งครม.ต้องปรับมติให้เป็นการเห็นชอบ แทนการรับทราบ ซึ่งเรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์รับทราบแล้วเห็นควรให้นำเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อส่งให้ กกต.พิจารณาอีกครั้งเพื่อให้ทันต่อบิลค่าไฟงวดใหม่ของประชาชน 

สำหรับวาระเพื่อทราบอื่นๆได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารอาเซียน ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. .....


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 26 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงแรงงาน รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19 การปรับตัวแรงงานของทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษาพ.ศ. ....