เจาะ 8 นโยบายพรรคการเมือง ประกาศลุยแก้ปัญหา ‘ค่าไฟแพง’

เจาะ 8 นโยบายพรรคการเมือง  ประกาศลุยแก้ปัญหา ‘ค่าไฟแพง’

ผ่านโยบาย 8 พรรคการเมืองประกาศแผนลดค่าไฟ ลดค่าครองชีพประชาชน รทสช.ลั่นค่าไฟผู้มีรายได้น้อย 3.9 บาท ชาติพัฒนากล้าดันเสรีสายส่ง ลดผูกขาด ปชป.เล็งเลิกกำหนดค่า FT พปชร.หั่นค่าไฟเหลือ 2.5 บาทต่อหน่วย หลายพรรคดันผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ รื้อโครงสร้างพลังงาน

นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงเป็นนโยบายที่ทุกพรรคการเมืองนำมาหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น โดยค่าไฟฟ้างวดต่อไป พ.ค. - ส.ค.2566 ในส่วนของภาคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วยตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวมนโยบายของต่ละพรรคการเมืองที่มีการหาเสียงในการแก้ปัญหาค่าไฟแพงมีแนวนโยบายดังต่อไปนี้

 รทสช.ดูแลค่าไฟผู้มีรายได้น้อย 3.9 บาทต่อหน่วย 

1.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้มีการประกาศนโยบายดูแลค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีรายได้น้อย หรือเกษตรกร ให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคา 3.90บาท/หน่วย

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่านโยบายของพรรคจะกำหนดราคาค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรผ่านการอุดหนุนตามกลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลัส โดยคำนวณแล้วต้องไม่เกิน 3.9 บาทต่อหน่วย เพื่อจะไม่ให้กระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนมากเกินไป

ชาติพัฒนากล้าดันแยกสายส่งหนุนพลังงานทดแทน

2.พรรคชาติพัฒนากล้า กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่านโยบายด้านพลังงานของพรรคจะมุ่งแก้เรื่องการผูกขาดเพราะการผูกขาดทำให้มีการแข่งขันที่ลดลง ดังนั้นจะต้องทำอย่างไรให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั้งในเรืองของก๊าซ น้ำมัน และไฟฟ้า

โดยนโยบายของพรรคจะลงไปดูถึงโครงสร้างว่าอะไรคือต้นทุนแฝงที่ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเป็นบางขั้นตอน บางหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นก็ควรที่จะต้องยกเลิก

โดยเรื่องของไฟฟ้า สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นถือว่ายังไม่สมดุลเนื่องจากเราผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอยู่ถึงกว่า70%และใช้พลังงานหมุนเวียนเพียง20%ซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนได้เพิ่มขึ้น เช่น ใน กทม.นั้นมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้อีกประมาณ6,000เมกะวัตต์แต่ยังไม่เกิดเพราะว่าติดปัญหา และอุปสรรค

ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)ก็มีแนวคิดว่าการผลิตไฟฟ้าต้องสงวนไว้ที่ กฟผ.เองทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกของประชาชนยังไม่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งต้องมีการแก้ไขในส่วนนี้ด้วย ซึ่งนโยบายที่ควรสนับสนุนคือการแยกกิจการสายส่งออกมาจากการไฟฟ้าแล้วมีหน่วยงานเฉพาะมาดูแลเพื่อให้ไม่มีการผูกขาดและเปิดโอกาสให้ประชาชนขายไฟฟ้า หรือเลือกใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้

ซึ่งวิธีการแบบนี้จะเกิดการแข่งขันทันทีราคาพลังงานก็จะถูกลงเพราะประชาชนสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตที่จำหน่ายไฟฟ้าในราคาถูก หรือว่าสามารถเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมและโปร่งใสได้

เจาะ 8 นโยบายพรรคการเมือง  ประกาศลุยแก้ปัญหา ‘ค่าไฟแพง’

ก้าวไกลประกาศแผน 5 ขั้นรื้อโครงสร้างค่าไฟ 

3.พรรคก้าวไกล มีนโยบายรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยมีแผน 5 ขั้นที่จะลดราคาค่าไฟฟ้าลง ได้แก่

1)ใช้กลไกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปลี่ยนนโยบายจัดสรรก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า ลดค่าไฟ 70 สตางค์ต่อหน่วยโดยทำในปีแรก และเป็นนโยบายเร่งด่วนภายใน 100 วัน หลังจากได้เป็นรัฐบาล

2)นโยบายเปลี่ยนแสงแดดเป็นเงิน โดยปลดล็อกระบบขายไฟมิเตอร์หมุนกลับจากหลังคาบ้าน สนับสนุนให้ทุกบ้านติดโซลาร์เซลล์ได้

3)เปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า

 4) ชนกับกลุ่มทุนใหญ่ ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

และ 5) เดินหน้า แผนผลิตกำลังไฟฟ้า (PDP) Net Zero โดยไม่เพิ่มโรงไฟฟ้าฟอสซิลอีก และตั้งเป้า ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายใน ปี 2580

4.พรรคเพื่อไทย  พิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าพรรคมีนโยบายในการปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายปรับลดค่าไฟฟ้าตามต้นทุนราคาพลังงานจริง ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระดับครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ในราคาถูก ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมมากขึ้น

นอกจากนี้จะเร่งจรจาเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อที่จะนำก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนก๊าซที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าลดลง ซึ่งต้นทุนก๊าซที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 2-3 บาทต่อหน่วยเท่านั้น

เจาะ 8 นโยบายพรรคการเมือง  ประกาศลุยแก้ปัญหา ‘ค่าไฟแพง’

พลังประชารัฐลั่นค่าไฟบ้านเหลือ 2.5 บาทต่อหน่วย

5.พรรคพลังประชารัฐ ประกาศนโยบายลดค่าไฟฟ้าเป็นนโยบายเร่งด่วน โดย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่าพรรคมีนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานจะช่วยผลักดันให้เกิดการลดราคาไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยลง 2.27 บาท ประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย ส่วนภาคธุรกิจค่าไฟฟ้าจะลดลง 2.07 บาท คงเหลือเพียงแค่ 2.70 บาทต่อหน่วยเพื่อทำให้คนไทยใช้ราคาถูกเป็นอันดับ 6 ของอาเซียนทันที

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการโซลาร์ประชารัฐ ส่งเสริมให้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ส่วนที่เหลือขายการไฟฟ้าเป็นรายได้ รวมทั้งสนับสนุน โครงการ 1 อบต. 1 โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนมีการผลิตไฟฟ้าของชุมชน และสนับสนุนพลังงานทางเลือกโดยปรับเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน

เจาะ 8 นโยบายพรรคการเมือง  ประกาศลุยแก้ปัญหา ‘ค่าไฟแพง’

ประชาธิปัตย์รื้อค่า FT ลดค่าไฟ 1.5 บาท

6.พรรคประชาธิปัตย์ เกียรติ สิทธิอมร ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าจุดยืนด้านพลังงาน ชูรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ลดรายจ่ายคนไทย โดยหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อลดรายจ่ายให้คนไทยอย่างถาวร สำหรับเรื่องไฟฟ้า พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบาย ยกเลิกค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FTเพื่อลดค่าไฟฟ้าได้ 1 บาทถึง 1.50 บาทต่อหน่วย

“ปัจจุบันการคิดคำนวณค่า FT เป็นสมมุติฐานทั้งสิ้น การทำแบบนี้เป็นช่องโหว่ของการกำหนดค่าไฟฟ้า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบางกลุ่ม”

พรรคประชาธิปัตย์จะทำให้ราคาไฟฟ้าตรงกับต้นทุนจริง รวมไปถึงจะกำหนดระดับกำลังการผลิตสำรองที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มาก โดยปัจจุบันการผลิตสำรองอยู่ในระดับสูงกว่า 50% ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่ควรอยู่ในระดับ 15% ต้องกำหนดสัดส่วนกำลังการผลิตระหว่างรัฐกับเอกชนให้เหมาะสม และทบทวนเรื่องสัญญาสัมปทาน รวมถึงกำหนดสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งราคาและรูปแบบสัญญา (PPA) และปรับราคาก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม

“เราจะยกเลิกค่า FT เพราะหลายประเทศส่วนใหญ่ไม่มีค่า FT(fuel tariff) และมันมีวิธีที่ดีกว่า ไม่ต้องให้ใครก็แล้วแต่ มากำหนดราคาค่าไฟ และตอนนี้ FT เป็นการคิดประเมินโดยมองไปในอนาคต 4 เดือน โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนเชื้อเพลิงค่าไฟจากเอกชน ประเทศเพื่อนบ้าน “สมมติฐานผิด ก็ค่าไฟผิด” ทำให้คนเดือดร้อน ค่าไฟเราแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำไมไม่ให้ราคาไฟฟ้าตรงกับต้นทุนจริง เราสามารถใช้ตัวเลขย้อนหลัง 4 เดือน แล้วจะทำระบบกองทุนไว้สำหรับความผันผวนได้” นายเกียรติ กล่าว

นอกจากนี้พรรคมีนโยบายลดปริมาณการสำรองไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ลง เหลือ 15% ส่งเสริมให้ กฟผ.ผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาหมุนเวียน

ไทยสร้างไทยค่าไฟ 3.5 บาทต่อหน่วย

7.พรรคไทยสร้างไทย ประกาศรื้อสัญญาค่าไฟที่ทำกับภาคเอกชน ลดค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคได้ประกาศว่าจะลดค่าไฟฟ้าให้เหลือไม่เกิน 3.5 บาท/หน่วยพร้อมทั้งชี้ว่าที่ผ่านมาคนไทยต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าความเป็นจริง

โดยรัฐทำสัญญาผลิตไฟล่วงหน้าถึง 53,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสูงเกินความจำเป็น ขณะที่จากสถิติประชาชนใช้ไฟฟ้าจริงไม่เกิน 33,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยมีการสำรองไฟฟ้าเกินความต้องการใช้จริงสูงถึง 20,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง

8.พรรคภูมิใจไทย ประกาศนโยบาย“โครงการฟรีหลังคาโซลาร์เซลล์” ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้หลังคาเรือนละ 450 บาท

โดยรัฐบาลจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ประชาชนที่นำบ้าน หรือที่พักอาศัย สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฟรีทุกบ้าน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และนำไฟฟ้ามาใช้ในบ้านเรือนของตนเอง

และรัฐจะรับซื้อกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือใช้ผ่านระบบของการไฟฟ้าฯ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะต้องปรับบทบาทหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ของรัฐบาล