‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมถกประชุม JTC ไทย-อินเดีย ครั้งแรกในรอบ 20 ปี

‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมถกประชุม JTC ไทย-อินเดีย ครั้งแรกในรอบ 20 ปี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อินเดีย วันที่ 20 เม.ย.นี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี เน้นการแก้ปัญหาการนำเข้า เปิดตลาดเกษตรและปศุสัตว์ มาตรฐานสินค้า และร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งถือเป็นการประชุมในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ นับจากการประชุมในปี 2546 ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีวาระการหารือที่สำคัญ อาทิ การแก้ปัญหามาตรการจำกัดการนำเข้า การเปิดตลาดสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ การลงนามและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด การยอมรับมาตรฐานสินค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (การถ่ายทำภาพยนตร์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

 

เหตุผลหลักที่การประชุม JTC เว้นว่างมานาน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา สองประเทศเข้าสู่การเจรจา FTA ไทย – อินเดีย และ FTA อาเซียน – อินเดีย ซึ่งต่อมา ในปี 2563 ทั้งสองฝ่ายตกลงรื้อฟื้นการประชุม JTC ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นกลไกหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยการประชุม JTC ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา อินเดียมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก มีมูลค่าเศรษฐกิจถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ มีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 1 ของโลก ประชากรมากกว่า 1,417.17 ล้านคน คิดเป็น 17% ของประชากรโลก  และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายปฏิรูปทางการเงิน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีทั้งแรงงาน วิทยาการ และงบประมาณ ส่งผลให้ในปี 2565 อินเดียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก 190 ประเทศ (ข้อมูลจาก World Bank)

ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยและอินเดีย มีมูลค่า 17,702.82 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 18.06% โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 10,524.68 ล้านดอลลาร์ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 7,178.14 ล้านดอลลาร์ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ เม็ดพลาสติก ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้านำเข้าสำคัญของอินเดีย อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และเคมีภัณฑ์

สำหรับในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2566 การค้าระหว่างไทยและอินเดีย มีมูลค่า 2,692.56 ล้านดอลลาร์ โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 1,619.49 ล้านดอลลาร์ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 1,073.07 ล้านดอลลาร์