หอการค้าไทย ผนึก โออาร์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หอการค้าไทย ผนึก โออาร์  เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หอการค้าไทย เซ็นเอ็มโอยู โออาร์ อาร์ ร่วมเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ โครงการ Big Brother

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าโครงการ Big Brother ได้ดำเนินการมากว่า 7 ปี โดยองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทน้อง ให้เกิดขึ้นได้นั้น ล้วนมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทพี่เลี้ยง ที่ใช้ความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทน้องอย่างเข้มข้น โดยพี่เลี้ยงแต่ละบริษัทจะบ่มเพาะให้กับบริษัทน้องเป็นเวลา 6-8 เดือนในแต่ละรุ่น นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังช่วยวางแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

สำหรับในปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลอง 90 ปี หอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด Connect - Competitive - Sustainable หอการค้าฯ ให้ความสำคัญ กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และการที่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่จะได้สานต่อในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

หอการค้าไทย ผนึก โออาร์  เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายสนั่น กล่าวว่า  เอสเอ็มอีไทยมีจำนวนกว่า 4 ล้านคน ทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งหอการค้าฯก็พยายามให้ความช่วยเหลือและดูแลในด้านการเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการ และศักยภาพมากขึ้น เพราะมีความสำคัญมาก แต่โชคดีเพราะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นเอสเอ็มอี สามารถเข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าและการลงทุน เพราะมีความสามารถในด้านภาษา และเทคโนโลยีต่างๆ โดยเอสเอ็มอีกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ หอการค้าจะเข้าไปช่วยในแง่การตลาด และการเพิ่มช่องทางตลาดในต่างประเทศ เพื่อขยายด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ภาคเอกชนจะต้องมีบทบาทสำคัญในช่วงที่เกิดสูญญากาศในการจัดตั้งรัฐบาล ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต มีความต่อเนื่อง รวมถึงขณะนี้ที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอยู่ด้วย

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวว่า โครงการ Big Brother ถือเป็นโครงการหลักของหอการค้าไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตลอดระยะเวลา 6 Season ที่ผ่านมา ได้บ่มเพาะบริษัทน้องเลี้ยงไปกว่า 363 บริษัท  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศ ได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท

ปีนี้เป็น Season 7 มีเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการ 54 ราย การที่ โออาร์ ได้มาร่วมเป็นบริษัทพี่เลี้ยง ถือว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานของผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการ อีกทั้ง มีความหลากหลายของบริษัทในเครือฯ จะสามารถช่วยเสริมองค์ความรู้ให้กับสมาชิกโครงการได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น “นายพลิษศร์ กล่าว

ายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ โออาร์ ในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย อีกทั้งยังตอบโจทย์กลยุทธ์เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ โออาร์ หรือ “OR SDG” ในด้าน “S-Small” หรือการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก โดย โออาร์ ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและประสบการณ์ต่างๆ ที่ โออาร์ มีอยู่ เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีมาตรฐานในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การจ้างงานและเพิ่มการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ และหวังว่าองค์ความรู้และประสบการณ์การบริหารธุรกิจดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับ “บริษัทน้อง” ที่เข้าร่วมโครงการ และช่วยให้ SMEs ไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา โออาร์ ได้ให้การสนับสนุน SMEs ไทยหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนให้ SMEs เข้ามาขายสินค้าในธุรกิจของ โออาร์ ทั้งในสถานีบริการ PTT Station และร้าน Café Amazon ทั่วประเทศ ซึ่งการสนับสนุน SMEs ไทยในโครงการ Big Brother นี้ โออาร์ จะจัดกิจกรรมให้ “บริษัทน้อง” ที่เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ Café Amazon (AICA) ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดือนพ.ค.นี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเอง รวมถึง โออาร์ จะส่งทีมงานเข้าไปช่วยให้คำแนะนำแก่ “บริษัทน้อง” ที่อยู่ภายใต้ความดูแลเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนอีกด้วย