ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.66) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - ดีเซล อัปเดตล่าสุดเช็กเลย

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.66) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - ดีเซล อัปเดตล่าสุดเช็กเลย

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (2 เมษายน 2566) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - ดีเซล อัปเดตล่าสุดจากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลยที่นี่

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 2 เมษายน 2566 อัปเดตล่าสุด 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT

 

 

โดย 'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 2 เมษายน 2566 จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT มีดังนี้

 

'ปตท.' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร

 

 

'บางจาก' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 42.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร

 

'เชลล์' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

 

'PT' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร