ประชาธิปัตย์ ลั่นเติมเงิน 1 ล้านล้าน บูมเศรษฐกิจ 'จุรินทร์' ขอโอกาสเป็นนายกฯ

ประชาธิปัตย์ ลั่นเติมเงิน 1 ล้านล้าน บูมเศรษฐกิจ 'จุรินทร์' ขอโอกาสเป็นนายกฯ

ประชาธิปัตย์ แจงนโยบายเศรษฐกิจพรรคเวทีหอการค้าฯพร้อมเติมเงินลงระบบเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน เดินหน้าสร้างงาน สร้างชาติ ชูนโยบายเรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัยในสาขาที่ตลาดต้องการ "จุรินทร์" ลั่นพร้อมเป็นนายกฯ ขอโอกาสบริหารประเทศ

วันนี้ (30 มี.ค.) ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเวทีตอบคำถามจากภาคธุรกิจ พร้อมนำเสนอนโยบาย ในงานเสวนา “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าไทย โดยมีตัวแทนภาคธุรกิจ เอกชน ทั่วประเทศ และตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วม

นายจุรินทร์ กล่าวว่าทั้งนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจะต้องเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 1 ล้านล้านบาท เนื่องจากในช่วงโควิด-19 เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจประมาณ 1 ล้านล้าน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้แค่ 2 – 3% ถ้าจะให้ได้ 4- 5% ต้องเติมเงินลงไปอย่างเป็นระบบ

โดยการเติมเงิน 1 ล้านล้านบาท จะประกอบไปด้วย การเติมเงินในธนาคารหมู่บ้าน 2 แสนล้านบาท  เติมเงินในกองทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 2 แสน้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 แสนล้านบาท กองทุนทเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพอีก 3 แสนล้านบาท เงินที่จะใช้จาก โครงการในนโยบายหาเสียงของพรรคที่ประกาศไว้ อีกประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้
 

“กรอบยุทธศาสตร์ที่พรรคประชาธิปัตย์คิดเชิงสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสร้างเงินคือสร้างเงินให้ทั้งคนไทยและสร้างเงินให้ประเทศโดยการประกันรายได้คนไทยและประกันรายได้ประเทศไม่ว่าจะประกันรายได้จากการส่งออกหรือการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจมหภาคและการลดความเหลื่อมล้ำและโครงสร้างพื้นฐาน”

นายจุรินทร์ กล่าวต่อด้วยว่าพรรคการเมืองที่จะพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ต้องสร้างกลไกในการขับเคลื่อนประเทศที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม หลายพรรคพูดถึงนักการเมือง หลายพรรคพูดถึงระบบราชการแต่เท่านี้ไม่พอ ภาคประชาชนเอกชน หรือภาคเอกชนส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าประชาธิปัตย์เป็นการตั้งรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน (กรอ.) ต้องมีบทบาทมากขึ้นต้องเป็น “NEW กรอ.” ที่ต้องขับเคลื่อนให้มีผลงานที่แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 

ขณะที่ในส่วนของนโยบายสร้างคนนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนการเรียนฟรีให้ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด ควบคู่กับการสร้างชาติโดยการที่ทำประชาธิปไตยสุจริต และประชาธิปไตยท้องถิ่นของประเทศไทยต้องเดินหน้า โดยคนที่เป็นนักประชาธิปไตยที่มีประสบการณ์ทางบริหารรัฐกิจและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และขับเคลื่อนการบริหารประเทศในรัฐสภาฯที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ซึ่งผมนายจุรินทร์ มีความพร้อมจึงขอโอกาสให้ได้เข้าไปทำงานขับเคลื่อนการบริหารประเทศ

ประชาธิปัตย์ ลั่นเติมเงิน 1 ล้านล้าน บูมเศรษฐกิจ 'จุรินทร์' ขอโอกาสเป็นนายกฯ

ด้านนายเกียรติ  สิทธีอมร คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ตอบคำถามเรื่องการพัฒนาการค้าชายแดนของไทยให้เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน โดย การค้าชายแดนเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมโยงและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ทำมาต่อเนื่อง ในเรื่องของของการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาตัวเลขการค้าชายแดนดีขึ้นแต่ว่าต้องทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยมีการทำเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน จะต้องประกาศเป็นจังหวัดชายแดนร่วมกับจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านมีกฎหมายที่ร่างไว้แล้วและพร้อมที่จะพักดันมาเป็นรัฐบาลจะมีทั้งสิทธิประโยชน์และการลดต้นทุน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของแรงงานต้องมีหลักการที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประโยชน์ ควบคู่กับการผลักดันเรื่องของการใช้เงินบาทมาใช้ในการค้าชายแดน 

ขณะที่ข้อเสนอเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานจะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนมาทำงานร่วมกันโดยเอาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน   (กกร.) มาทำงานร่วมกับรัฐบาล ส่วนระบบขนส่งทางรางต้องปรับขนดรางให้เท่ากัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งข้ามแดนได้ดีขึ้น