รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 24 มีนาคม 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2500-2650 ข้าวขาว 5% 1500 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1500-1520 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 65/66 2250-2400

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 24 มีนาคม 2566