ม.ค. - ก.พ.​ ส่งออกรถยนต์​ไทยโต 17.43%!!

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 มีการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 175,311 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในช่วงเวลาเดียวกัน 17.43% มีมูลค่าการส่งออก 107,473.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21.70%

รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ระบุ​ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 มีการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 175,311 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในช่วงเวลาเดียวกัน 17.43% มีมูลค่าการส่งออก 107,473.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21.70%

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์