“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI

“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI

กรมปศุสัตว์ ดัน ไข่ครอบสงขลาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำเร็จ คว้า GI ตัวใหม่ หวังเพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลิดห่วงโซ่

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไข่ครอบสงขลาเป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันไทยมีสินค้า GI ที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว 177 สินค้าครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

“ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI “ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI “ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI “ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI “ไข่ครอบสงขลา” สินค้าเกษตรตัวใหม่ได้ GI

โดยไข่ครอบสงขลา (Songkhla Steamed Egg Yolks หรือ Khai Khrop Songkhla) เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ผลิตและแปรรูปในอำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด และอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี โดยการนำไข่แดงจากไข่เป็ด 2 ใบ ใส่ลงในเปลือกไข่ 1 ใบที่ตัดแต่งขอบ แล้วนำไปนึ่งจะมีสีแดงอมส้ม ผิวมันวาว โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัส 3 ระดับ คือ เนื้อลาวา เนื้อยางมะตูม เนื้อดั้งเดิม มีรสหวานและเค็มเล็กน้อย ไม่มีกลิ่นคาว

ทั้งนี้การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนและผลักดันให้ “ไข่ครอบสงขลา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งจะเป็นสินค้าปศุสัตว์ GI ลำดับที่ 5 ต่อจาก ไข่เค็มไชยา หมูย่างเมืองตรัง เนื้อโคขุนโพนยางคำ และผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม

“ไข่ครอบสงขลา เป็นสินค้า GI จะเพิ่มโอกาสด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ผู้แปรรูปไข่ครอบ และผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เติบโตอย่างยั่งยืน “ 

และที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ไข่ครอบสงขลา”  โดยมีการสาธิตการทำอาหารจากไข่ครอบสงขลาเป็นเมนูต่าง ๆ ได้แก่ ทาร์ตไข่ครอบ สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าไข่ครอบ และยำไข่ครอบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไข่ครอบสงขลาให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นข้อมูลในการบริโภคและเป็นแนวทางให้กับผู้จำหน่ายในการเพิ่มมูลค่าไข่ครอบ