สถานการณ์ยางพารา วันที่ 16 มีนาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 16 มีนาคม 2566

ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.71 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.17 บาท/กก. ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.26 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.17 บาท/กก. ราคายางวันนี้ ในภาพรวมมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ

ทั้งนี้ ราคายางวันนี้ สะท้อนปัจจัยทิศทางราคาของตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าต่างประเทศ ราคายางวันนี้ได้รับอิทธิพลจาก ภาพรวมของเศรษฐกิจโลก นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยเร็วขึ้นจากสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ราคาน้ำมันและราคาหุ้นที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากความกังวลเรื่อง วิกฤติการเงินธนาคารเครดิต สวิสและการปิดตัวของ SVB แต่อย่างไรก็ตาม ราคายางอาจได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของความต้องการซื้อน้ำมันของประเทษจีนในปีนี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อราคายางในอนาคต

 

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 16 มีนาคม 2566

 

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 16 มีนาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 16 มีนาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 16 มีนาคม 2566