ราคาน้ำมันวันนี้ 8 มี.ค.2566 เช้านี้ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 มี.ค.2566 เช้านี้ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. จาก 4 ปั๊มประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กราคากลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 8 มีนาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 8 มีนาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 45.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 มี.ค.2566 เช้านี้ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 8 มีนาคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.34 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 8 มีนาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 45.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 มี.ค.2566 เช้านี้ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร