ครม. ขึ้นเงินเดือนการทางพิเศษฯ ในรอบ 10 ปี สูงสุด 1.42 แสนบาท

ครม. ขึ้นเงินเดือนการทางพิเศษฯ ในรอบ 10 ปี สูงสุด 1.42 แสนบาท

ครม.เคาะเพิ่มเงินเดือนผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระดับ 8 – 11 หลังคมนาคมแจ้งไม่ได้ปรับมานานมากกว่า 10 ปี โดยได้สูงสุด 1.42 แสนบาท

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ โดยขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และสำนักงาน ก.พ. เห็นชอบแล้ว

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบ ดังนี้

  • ระดับ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง อัตราเดิม 99,970 บาท อัตราใหม่ที่ขอเสนอครั้งนี้ 120,270 บาท
  • ระดับ 9 ผู้อำนวยการฝ่าย อัตราเดิม 108,810 บาท อัตราใหม่ ฯ 133,770 บาท
  • ระดับ 10 ผู้ช่วยผู้ว่าการ อัตราเดิม 111,160 บาท อัตราใหม่ฯ 138,270 บาท
  • ระดับ 11 รองผู้ว่าการ อัตราเดิม 113,520 บาท อัตราใหม่ ฯ 142,830 บาท
     

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม รายงานว่า การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระดับ 8 – 11 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบครั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่ใช้มานานมากกว่า 10 ปี โดยไม่ได้มีการปรับขยาย รวมทั้งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วย
 

ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานอุตสาหกรรม กทพ. กับรัฐวิสาหกิจอื่น พบว่าอัตราเงินเดือนของ กทพ. เกือบทุกระดับต่ำกว่าค่าตอบแทนของภาคแรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน