ธ.ก.ส. โอนเงิน 'ช่วยเหลือ-ประกันรายได้'​ ข้าวอีกกว่า​ 25 ล้าน

ธ.ก.ส. ระบุ​ เมื่อวันที่1 ก.พ.​ที่ผ่านมา​ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีก4,958 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 24.45 ล้านบาท

ธ.ก.ส. โอนเงิน 'ช่วยเหลือ-ประกันรายได้'​ ข้าวอีกกว่า​ 25 ล้าน
 
รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กษาปณ์ เงินรวง ระบุ​ เมื่อวันที่1 ก.พ.​ที่ผ่านมา​ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีก4,958 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 24.45 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 23.05 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์4,258 ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  1.40 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 700 ครัวเรือน