ประชาชนแห่ซื้อสินค้าคึกคักช่วงโค้งสุดท้ายโครงการ"พาณิชย์ลดราคา"

ประชาชนแห่ซื้อสินค้าคึกคักช่วงโค้งสุดท้ายโครงการ"พาณิชย์ลดราคา"

กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 ที่ห้างซุปเปอร์ชีป พังงา พบประชาชนแห่ซื้อสินค้ากันคึกคัก หลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการปรับลดราคา ขณะที่ผักสดลดราคาต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตสู่ตลาดเพิ่ม

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 (New Year Grand Sale 2023) ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้างซุปเปอร์ชีป ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ว่า จากการติดตามสถานการณ์การซื้อขาย พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เพราะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการปรับลดราคา โดยห้างมีการลดราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการสูงสุดถึง 50% และยังมีการปรับลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพอีกหลายรายการ ซึ่งประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้ามีราคาลดจริง และช่วยลดภาระค่าครองชีพได้มาก

ประชาชนแห่ซื้อสินค้าคึกคักช่วงโค้งสุดท้ายโครงการ"พาณิชย์ลดราคา"

สำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 นี้ มีสินค้าและบริการเข้าร่วมปรับลดราคา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้า กลุ่มบริการ และการค้าออนไลน์ แบ่งเป็น 25 หมวดสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านรายการ โดยจะลดราคาสูงสุดถึง 85% เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2565 ถึง 31 ม.ค.2566

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ากลุ่มผักสด พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับราคาลดลงต่อเนื่อง หลังจากผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งกรมฯ จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป และขอเน้นย้ำให้ร้านค้าผู้ประกอบการต่าง ๆ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและอย่าได้มีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร โดยหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 โดยโทษกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท กรณีที่จำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ