นำเข้าน้ำมันพุ่ง ทำ ปี 65 ไทยขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ 9 ปี

นำเข้าน้ำมันพุ่ง ทำ ปี 65 ไทยขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ 9 ปี

ปี 65 ส่งออกไทย โต 5.5 % มีมูลค่า 287,067 ล้านดอลลาร์ แต่นำเข้าพุ่ง แตะ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายตัว 12.3 % จากราคาน้ำมันแพง ส่งผลไทยขาดดุลการค้า 1.6 หมื่นล้านบาทครั้งแรกในรอบ 9 ปี

การส่งออกไทยปี 2565 ยังขยายตัว 5.5 %  มีมูลค่า 287,067 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ น้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย การส่งออกขยายตัว 4.7 % ซึ่งถือว่าการส่งออกยังทำได้ดี และทะลุเป้าที่กระทรวงพาณิชย์ วางไว้ 4 % 

โดยช่วงครึ่งปีหลังเจอพิษเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะปลายปีตั้งเดือนเดือนต.ค.65 ที่ส่งออกไทยเริ่มติดลบเป็นเดือนแรกที่ 4.4%  เดือนพ.ย.65 ติดลบ 8.5% และเดือนธ.ค.ติดลบพุ่งถึง 14.6 % เป็นการติดลบต่อเนื่อง 3 เดือน ถือเป็นสัญญาณเตือนการส่งออกของไทยเดือนต่อๆไปที่อาจติดลบต่อไปจนถึงไตรมาสแรกปี66 จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ราคาน้ำมันยังสูง ปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการส่งออกไทยยังขยายตัวได้เป็นบวก แต่หากมาดูการนำเข้าของไทย พบว่า ปี 2565 การนำเข้า มีมูลค่า 303,190.7 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 13.6 % ส่งผลให้ไทยขาดดุล 16,122.8 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้า สูงสุดที่ในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2557  

นำเข้าน้ำมันพุ่ง ทำ ปี 65 ไทยขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ 9 ปี

เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการนำเข้าปี 65 พบว่า

  • หมวดสินค้าเชื้อเพลิง การนำเข้า ขยายตัว 20.3 % มูลค่า 61,530 ล้านดอลลาร์
  • หมวดสินค้าทุน ขยายตัว 22.0 % มูลค่า 66,828 ล้านดอลลาร์
  • หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ขยายตัว41.5 % มูลค่า125,946 ล้านบาท
  • หมวดสินค้าอุปโภค บริโภค  ขยายตัว 10.8 %  มูลค่า 32,698 ล้านดอลลาร์  
  • หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ขยายตัว 4.1 % มูลค่า 12,342 ล้านดอลลาร์
  • หมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่นๆ ขยายตัว 1.3% มูลค่า 3,843 ล้านดอลลาร์ 

โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชื้อเพลิง แม้ว่า ทั้งอัตราขยายตัวและมูลค่าจะนำเข้าเป็นอันดับ 2 รองจากหมวดหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ก็ตาม แต่เมื่อเทียบจำนวนสินค้าของทั้ง 2 หมวดจะพบว่า หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีจำนวนสินค้าที่นำเข้า 12 สินค้า เช่น  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปละกึ่งสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาจำกัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น  

ขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิงมีสินค้านำเข้า 3 ชนิดคือ  น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม เฉพาะน้ำมันดิบ การนำเข้าในปี 65 มูลค่าพุ่งถึง 37,396 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 12.3 % เมื่อเทียบกับปี 64 ที่นำเข้าน้ำมันดิบ 23,506 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพียง8.8 % ซึ่งการที่มูลค่าการนำเข้ามันสูงก็เป็นผลจากเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน  ส่งผลต่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงโดยเฉพาะน้ำมันดิบที่เคยขึ้นไปสูงสุดแตะระดับ 120 ดอลลาร์ต่อ แม้เวลานี้สถานการณ์พลังงานจะคลี่คลายลง โดยราคาน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ในระดับ 70-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ก็ยังถือว่า ราคายังทรงตัวในระดับสูง  

สุดท้ายเมื่อไทยนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงสูง ย่อมเป็นแรงกดดันเพิ่มให้กับมูลค่าการนำเข้าสินค้าขอไทยเพิ่มสูงขึ้น จนนำไปสู่การขาดดุลการค้า เพราะการนำเข้ามากกว่าส่งออก  คงต้องจับตาต่อว่า ไทยยังคงขาดดุลการค้าต่อเนื่องอีกหรือไม่ซึ่งการขาดดุลการค้าที่ต่อเนื่องย่อมไม่ดีต่อเศรษฐกิจไทยแน่นอน