สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 มกราคม 2566

สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 มกราคม 2566

ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 45.83 บาท/กก. ยาง แผ่นรมควันอยู่ที่51.07 บาท/กก. ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 46.26 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 52.31 บาท/กก. ราคายางวันนี้ ในภาพรวมมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ราคายางวันนี้เพิ่มขึ้นสะท้อนปัจจัยทางเศรษฐกิจการเปิดประเทศของจีนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โลก ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกลดลงเนื่องจากประเทศ ผู้ผลิตยางธรรมชาติส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ฤดูการหยุดกรีด ส่งผลบวกต่อราคายางธรรมชาติของโลก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเผชิญ สภาวะอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หลายๆ ประเทศดำเนินนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อการชะลอตัวของ เศรษฐกิจโลก

 

สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา

สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 มกราคม 2566

สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 มกราคม 2566

 

สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 มกราคม 2566

สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 มกราคม 2566