อีอีซี เดินหน้าแผนปฏิบัติการการเกษตร 

อีอีซี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ​ ด้านการพัฒนาเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนตลาดผลไม้ในปี 2566 – 2567

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)หรืออีอีซี​ พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ระบุ อีอีซี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ​ ด้านการพัฒนาเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนตลาดผลไม้ในปี 2566 – 2567 โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญคือ ตลาดนำการผลิต และเทคโนโลยีผลักดันการสร้างรายได้