ธุรกิจไทย ‘รับอานิสงส์-ผลกระทบ’ โลกแบ่งขั้ว

วันที่โลกต้องเผชิญความท้าทาย จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาคธุรกิจจะเดินหมากอย่างไร “กรุงเทพธุรกิจ” เปิดเวที “Geopolitics : The Big Challenge for Business โลกแบ่งขั้ว ธุรกิจพลิกเกม” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องนี้

นางสาวฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน, Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครน ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก  เพราะทำให้เกิดการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
​ทั้งนี้ เมือโลกเริ่มแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ ธุรกิจไทยจะได้รับกระทบทางบวกและลบ อีไอซี วิเคราะห์ว่า ผลทางบวก ได้แก่ 1. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสหรัฐและจีน 2. ธุรกิจย้ายฐานการผลิตออกจากจีน และ 3. ส่งออกสินค้าทดแทนจีน
ส่วนผลทางลบ ได้แก่  1. เศรษฐกิจโลกโตต่ำ 2. ธุรกิจย้ายฐานการผลิตกลับไปประเทศแม่  3. ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะชิป

ด้านนายอาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  ปีนี้ปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์น่าจะผ่อนคลายลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด19 เนื่องจากคู่ขัดแย้งสำคัญ สหรัฐ-จีน ต่างประสบปัญหาภายใน อย่างสหรัฐมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจะถดถอย จีนกำลังทยอยเปิดเมืองแต่ก็อาจทำให้การระบาดรุนแรงขึ้น ทำให้ต่างฝ่ายต้องกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้น ไม่มีเวลาทะเลาะกันเหมือนเดิม  
แต่ถ้ามองไปอีก 3 ปีข้างหน้า ความขัดแย้งมีโอกาสกลับมาดุเดือดอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของไต้หวัน ที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ประกอบกับปีหน้าจะมีการเลือกตั้งทั้งในไต้หวันและสหรัฐก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะมีจุดยืนอย่างไร ขณะที่ในปี 2027 ครบรอบ 200 ปีกองทัพจีน น่าจะทำให้จีนแสดงจุดยืนที่ดุดันมากขึ้น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจต้องวางแผนหาทางออกสำหรับปัญหาต่างๆไว้ให้พร้อม เช่น การหาแหล่งทดแทนวัตถุดิบ หรือการหาตลาดอื่นรองรับหากมีความขัดแย้งจนไม่สามารถส่งสินค้าไปขายยังตลาดเดิมได้
เวลานี้ธุรกิจไม่สามารถอยู่ใน Comfort zone ได้อีกต่อไป เพราะผลกระทบหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนทางพลังงานที่ควบคุมไม่ได้ ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าขนส่งที่สูงขึ้นมาก รวมทั้งค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ในแบบที่ย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีก่อนไม่เคยเกิดขึ้นเลย