ร้านอาหารจ่อขยับราคาหลังรัฐเลิกตรึง LPG

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหาร ล่าสุดก๊าซหุงต้มที่กำลังจะขึ้นราคาอีกรอบสะท้อนให้เห็นทิศทางค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่จากการระบาดของโควิด-19

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านอาหารหลังก๊าซหุงต้มกำลังจะขึ้นราคาบอกว่าได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่แพงขึ้นทุกวัน ร้านค้าต้องแบกภาระทั้งค่าเช่าที่ ค่าจ้างแรงงาน แต่ยังขายอาหารราคาเดิมแม้จะได้กำไรน้อยลง เพราะหากขึ้นราคาลูกค้าก็ไม่มีกำลังซื้อ แต่ต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากอาจจะต้องปรับขึ้นราคาบ้าง ทั้งนี้ อยากขอให้ภาครัฐดูแลราคาสินค้าไม่ให้แพงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ที่ต่างได้รับผลกระทบ

ก๊าซหุงต้มจ่อขยับ 423 บาท/ถัง

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ ระบุว่า ราคาแอลพีจียังคงผันผวนตามราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอาจกดกันต่อความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซแอลพีจีโลก สถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกปัจจุบันยังคงผันผวนเทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีที่ประมาณ 450 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ขณะที่ราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันฯ 

ที่ประขุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้พิจารณาทบทวนแนวทางการกำหนดราคา แอลพีจีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ขณะเดียวกันยังคงต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย จึงมีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มครัวเรือนเพิ่มอีก 15 บาทต่อถัง โดยจะปรับเป็นราคาเพิ่มเป็น 423 บาทต่อถัง เริ่ม 1 มีนาคมนี้

ทีมข่าวเนชั่นทีวี รายงาน