สนค.แนะปรับตัวรับการจัดเก็บภาษีพลาสติก

ในอนาคตตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยมีแนวโน้มจะจัดเก็บภาษี​พลาสติก​ โดยเฉพาะสหรัฐ​ จะส่งผลให้ผู้ส่งออกมีต้นสูงขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ระบุ​ ในอนาคตตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยมีแนวโน้มจะจัดเก็บภาษี​พลาสติก​ โดยเฉพาะสหรัฐ​ จะส่งผลให้ผู้ส่งออกมีต้นสูงขึ้น ดังนั้นต้องปรับตัวในการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล​ ทั้งนี้​ 11 เดือนแรกของปี2565 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมูลค่า 146,580.53 ล้านบาท​ ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เวียดนาม​ ฟิลิปปินส์ และจีน