ททท.คาดท่องเที่ยวโกยรายได้ ‘ตรุษจีน’ 2.1 หมื่นล้าน

คาดบรรยากาศการเดิมทางท่องเที่ยวปี 2566 ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 ระหว่างวันที่ 19-27 ม.ค. รวม 9 วัน คาดมีความคึกคัก จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยประมาณ 588,900 คน เพิ่มขึ้น 1,622%

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า คาดบรรยากาศการเดิมทางท่องเที่ยวปี 2566 ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 ระหว่างวันที่ 19-27 ม.ค. รวม 9 วัน คาดมีความคึกคัก จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยประมาณ 588,900 คน เพิ่มขึ้น 1,622% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนปี 2565 โดยคิดเป็นการฟื้นตัว 41% ของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงตรุษจีนปี 2562 คาดสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 16,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,759% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และฟื้นตัว 44% จากปี 2562 สร้างรายได้รวมประมาณ 21,296 ล้านบาท ฟื้นตัว 48% จากปี 2562
ทั้งนี้ แนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก (รวมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน) จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวราว 332,500 คน เพิ่มขึ้น 9,174% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนปีที่ผ่านมา คิดเป็นการฟื้นตัว 33% ของช่วงตรุษจีนปี 2562 และสร้างรายได้ประมาณ 11,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,575% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นการฟื้นตัว 41% ของปี 2562 โดยตลาดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีน ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย เนื่องจากมีวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนติดต่อกันราว 3-5 วัน

สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดหลักเดินทางเข้าไทยในช่วงตรุษจีน คาดจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาราว 29,400 คน เพิ่มขึ้น 3,738% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นการฟื้นตัว 7% ของจํานวนนักท่องเที่ยวจีนช่วงตรุษจีนปี 2562 และสร้างรายได้ประมาณ 1,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,968% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนในช่วงตรุษจีนปี 2562
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลักต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน ได้แก่ 1. จํานวนเที่ยวบินระหว่างไทยและจีน ของทั้งสายการบินของไทยและจีนไม่สามารถฟื้นตัวได้ทัน และไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย 2. นักท่องเที่ยวจีนต้องใช้เวลาในการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฉบับใหม่ และการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย และ 3. รัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้บริษัทนําเที่ยวขายแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ส่วนตลาดในประเทศช่วงตรุษจีน มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน คาดมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 1,384,200 คน-ครั้ง ฟื้นตัว 90% เมื่อเทียบกับปี 2562 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 4,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และฟื้นตัว 81% จากปี 2562

โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 59% เนื่องจากคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะใช้ช่วงเวลานี้ชดเชยเวลาที่หายไปช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการออกมาร่วมกันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนกับครอบครัว ทั้งในรูปแบบรับประทานอาหารร่วมกัน การออกมาไหว้พระขอพร เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความสุขเข้ามาในชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัว ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ
สําหรับพื้นที่ที่ ททท. ดําเนินการจัดงานและให้การสนับสนุนเทศกาลตรุษจีนปี 2566 จํานวน 8 พื้นที่ น่าจะได้รับความสนใจจากคนไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายวันในการจัดงานในแต่ละพื้นที่ โดยกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่จัดงานตรุษจีนที่มีจํานวนและรายได้ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยสูงเป็นอันดับ 1 มาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 คาดมีจํานวนการเดินทางท่องเที่ยว 197,350 คน-ครั้ง และมีรายได้ประมาณ 870 ล้านบาท
เนื่องจากมีเยาวราช ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาที่เหล่าลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเดินทางมาไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคล ไหว้พระแก้ปีชง และเป็นแหล่งสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวจีนที่ต้องมาซื้อของจับจ่ายสําหรับการไหว้เจ้า รวมทั้งเป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยตั้งแต่ระดับภัตตาคารจนถึงสตรีตฟู้ด (Street Food) จึงทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เยาวราชมีความคึกครื้น และสร้างรายได้ในช่วงตรุษจีนให้กับกรุงเทพฯ เติบโตมาโดยตลอด