เกาะติดสถานการณ์ราคา ‘ปาล์ม’ - เช็คราคา ‘ผัก-ผลไม้’ ช่วงตรุษจีน

เกาะติดสถานการณ์ราคา ‘ปาล์ม’ และ เช็คราคาผัก​ ผลไม้​ เนื้อสัตว์​ หลัง​ กระเทียม​ พริก​ มะนาว​ ราคาพุ่งต้อนรับตรุษจีน​ กับ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน อุดม ศรีสมทรง

เกาะติดสถานการณ์ราคา ‘ปาล์ม’ และ เช็คราคาผัก​ ผลไม้​ เนื้อสัตว์​ หลัง​ กระเทียม​ พริก​ มะนาว​ ราคาพุ่งต้อนรับตรุษจีน​ กับ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน อุดม ศรีสมทรง