'กรมเจ้าท่า' ลุยปรับปรุงท่าเรือเจ้าพระยา ปีนี้เปิดบริการเพิ่ม 3 แห่ง

'กรมเจ้าท่า' ลุยปรับปรุงท่าเรือเจ้าพระยา ปีนี้เปิดบริการเพิ่ม 3 แห่ง

กรมเจ้าท่าลุยปรับปรุงท่าเรือโดยสารเจ้าพระยา ตั้งเป้าเปิดให้บริการปีนี้ 3 แห่ง หนุนประชาชนเดินทางไร้รอยต่อล้อ ราง เรือ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในปีนี้ กรมเจ้าท่ายังคงเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดท่าเรือราชินี – บางโพ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนปี 2566 โดยขณะนี้ มีท่าเรือที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่

1.ท่าเรือพระราม 7

2. ท่าเรือท่าเตียน

3. ท่าเรือเกียกกาย

\'กรมเจ้าท่า\' ลุยปรับปรุงท่าเรือเจ้าพระยา ปีนี้เปิดบริการเพิ่ม 3 แห่ง

อย่างไรก็ดี กรมเจ้าท่าจะเร่งรัดพัฒนาท่าเรือดังกล่าวให้สามารถเปิดใช้บริการสำหรับประชาชนตามแผนที่วางไว้ พร้อมเน้นย้ำถึงความปลอดภัยโครงสร้างท่าเรืออย่างรอบคอบ รวมถึงความสะอาดท่าเรือเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสวยงามแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการให้บริการขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ตามแผนการพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยามีจำนวนทั้งสิ้น 29 ท่า ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการคับคั่งของการจราจรทางบก ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือและทางบก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ รถ ราง เรือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการด้านคมนาคมได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

\'กรมเจ้าท่า\' ลุยปรับปรุงท่าเรือเจ้าพระยา ปีนี้เปิดบริการเพิ่ม 3 แห่ง