"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมกราคม 2566 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมกราคม 2566 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมกราคม 2566 กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าวันไหนบ้าง ถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนมกราคม 2566 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯจำนวน 13.2 ล้านคน

ล่าสุด  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตร "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน คือทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน โดยสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ในวันที่มีเงินเข้าวันที่ 18 และ 22 ของเดือน 

  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมกราคม 2566 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า (เดือน ม.ค. 2566 )

  • เดิมได้ 200 บาท จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาท
  • เดิมได้ 300 บาทต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • เงินคืนค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000