เช็กเลย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 31 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

เช็กเลย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 31 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

เช็กเลย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 31 ธันวาคม 2565 อัปเดตล่าสุด กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

 

 

เช็ก "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 31 ธันวาคม 2565 จากปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT

 

"ราคาน้ำมัน" ปั๊ม ปตท. (อัปเดตข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.)

 

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.69 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร


"ราคาน้ำมัน" ปั๊ม บางจาก (อัปเดตข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.)

 

 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.69 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร

 

 

"ราคาน้ำมัน" ปั๊ม เชลล์ (อัปเดตข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.)

 

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมัน" ปั๊ม PT (อัปเดตข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.)

 

 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์